Beautiful Bracelets

Gouden Driehoek

Deze combinatie van kristallen wordt de gouden driehoek genoemd en bestaat uit de meest bekende kristallen van het mineralenrijk. Zij staan symbool voor het universele geschenk van Liefde, Wijsheid en Kracht. Het getal drie symboliseert de drie-eenheid in de geschiedenis als de vereffening van tegenstellingen. De drie gelijke zijden versterken elkaar. Ontbreekt er een waarde, dan valt de driehoek uiteen of kan er niet gemanifesteerd worden, bijvoorbeeld de primaire levensbehoeften eten, drinken, onderdak en ook vader, moeder, kind. In deze driehoek schenken ze je Liefde, Wijsheid en Kracht, de basis waaruit alle relaties bestaan, in de eerste plaats de relatie met uzelf.

Rozenkwarts
Steen van zachtheid en vertegenwoordigt universele liefde. Liefde voor uzelf, voor elkaar en voor de omgeving. Zij verstilt heftige emoties en draagt bij aan een gezellige sfeer.

Amethist
Prachtige dieppurperen kristallen met een Koninklijke uitstraling. Zijn vibratie haalt spanningen weg en geeft rust en ruimte in het hoofd. Het zet aan tot intuïtief denken en handelen.

Helder kwarts
Doet zijn transparante uiterlijk eer aan. Het reinigt en zuivert energieën in de ruimte. Het maakt vitaler en er ontstaat ruimte voor heldere gedachten en nieuwe ideeën en activiteiten. Helder kwarts versterkt de energetische werking van andere kristallen.

Bestellen

Geef het aantal zilveren kralen op

Prijs

 89,95

Incl. btw

Gallerij