Keylontische Wetenschap

Keylontische Wetenschap

Keylontische wetenschap is nog niet zo bekend in Nederland maar nu wij onze ogen openen voor dat wat er ook nog is en we diep gaan voelen en stappen zetten om te leven vanuit ons hart, gaan wij ook openstaan voor wetenschap over de kosmos. We worden nieuwsgierig en dat maakt dat deze kennis onder de aandacht gaat komen. Keylontische wetenschap is uitgebreid beschreven in de (Engelstalige boeken) van Ashayana Deane. Het onderwerp interesseert mij enorm en nu ik me sinds twee jaar aan het verdiepen ben hierin en kom ik tot de vreugdevolle ontdekking dat Keylontische wetenschap een geweldige verrijking geeft aan de werking van kristallen en een schat aan nieuwe ervaringen om ons zelfhelend vermogen te activeren.

Keylontische wetenschap omvat een complex en uitgebreid systeem van kennis dat aspecten van wetenschap, metafysica, fysiologie, neurowetenschap en het geloof dat alles met alles verbonden is omvat. In deze blog deel ik persoonlijk vergaarde kennis en ervaringen met jou over wat ons prachtige universum op basis hiervan te bieden heeft.

Kosmische velden en structuren
De Keylontische wetenschap beschrijft dat de kosmische structuur van het universum uit verschillende energievelden van georganiseerde patronen bestaan. Een aantal daarvan kennen wij onder de noemer heilige geometrie zoals de Flower of Life. Keylontische wetenschap beschrijft de relatie tussen de fysieke wereld, het energetische rijk en hogere dimensionale niveaus van het universum.

De kosmische wetenschap onderbouwt het bestaan van verschillende lagen in ons universum, ook wel dimensies genoemd. Iedere dimensie heeft zijn eigen kenmerken. De Keylontische wetenschap bevat kennis over de werking van symbolen, kleuren, tonen en trillingen. Het toont het bestaan van parallelle universums aan en het bestaan van wezens die een hoger bewustzijn hebben dan wij mensen. Schrijfster Deane noemt dit de buitenaardsen en haar boeken gaan hier over. Ik persoonlijk houd mij hier niet mee bezig maar voor mij vallen Engelen, Gidsen en Meesters hier ook onder en daar voel ik mij wel verbonden mee. Zij hebben een hoog bewustzijn van Liefde en leven in de esoterische sferen. Zij kunnen zich met ons verbinden door een gevoel over te brengen, een veertje, een vlinder, een gedachte op je pad te brengen of in dromen een boodschap te tonen waarmee ze ons helpen om inzicht te krijgen in de groei die wij hier op aarde mogen doormaken. Ik richt mij binnen de Keylontische wetenschap op de heilige geometrie en de helende werking die deze patronen op onze natuur; water, kristallen, planten, bomen, bloemen, dieren en mensen hebben.

De vijf dimensies in onze kosmos
Onze kosmos bestaat uit meerdere dimensies. Op dit moment kennen wij er vijf. De eerste twee dimensies gaan over punten en verbindingen van die punten. Wanneer twee punten verbonden worden tot een lijn (eerste dimensie) en vervolgens een vlak worden cirkel, driehoek, vierkant (tweede dimensie). Dit zijn de primitieve dimensies waar geen actief bewustzijn zoals wij mensen dat nu kennen gemeten wordt. In deze dimensies is er nog geen sprake van hoogte en diepte zoals dat in de derde dimensie wel is. We spreken over de derde dimensie als we het over onze realiteit hebben zoals wij die op aarde beleven. De dagelijkse gang van zaken; opstaan, ontbijten, kinderen naar school, werken, sporten, socializen en gaan slapen. Het nu. Je kent de term kwantumveld vast, dit is een veld op het niveau van de vierde dimensie van waaruit wij zaken naar ons toe trekken die wij in gedachten en woord manifesteren. Uit dit veld halen wij ons scheppend vermogen. Einstein vertaalde dit in zijn ruimte theorieën waarvan de relativiteitstheorie de meest bekende is. Vanaf 2012 ontstond er een grote drang om ons persoonlijk te ontwikkelen en maakten we uitgebreid kennis met dit krachtveld in de vierde dimensie en de kwantum theorie die hier aan verbonden is. Door iets echt te willen, zet je jouw gedachten om in woorden en in daden en zo manifesteer je het gewenste. We kunnen via dit krachtveld alles manifesteren, ook negatieve zaken en oorlogen. Het is slechts een wetenschappelijke en logische werking van het veld. We ontdekten dat als we oprecht geloven en vertrouwen in onze (harten)wensen we dit ook kunnen realiseren. Als we onze basiswaarden van schoonheid, goedheid en oprechtheid hier aan verbinden en we deze zaken bewust gaan leven dan manifesteren we de mooiste dingen die groter zijn dan de som der delen. Geloof en vertrouwen is moeilijk te definiëren of in iets tastbaars uit te drukken. Het tastbare is altijd het gevolg van geloof en vertrouwen. Hier doet de vijfde dimensie zijn intrede. Dit is de dimensie van het hoger bewustzijn en de verbinding met onze Godsvonk en het Al wat is. Het is een energieveld dat een Liefde kent die verbonden is met de oerbron, de hoogste vorm van Liefde, dat eeuwig en oneindig is, door mij ook God genoemd. De vijfde dimensie betreed je als jouw bewustzijn zich zo heeft ontwikkeld dat je je uit vrije wil overgeeft aan het Goddelijke plan dat jouw blauwdruk omvat.

Heilige geometrie – symbolen, kleuren, geluiden en trilling
Binnen de Keylontische wetenschap worden symbolen, kleuren en codes gebruikt die het trillingsgetal van je energieveld verhogen om levensenergie te laten stromen en het bewustzijn te verruimen. De helende werking van symbolen, kleuren, geuren, geluiden en trillingen wordt al eeuwenlang en zeker ook in deze tijd gebruikt zoals klankschaal therapie, kleuren therapie, lichttherapie, de werking van kristallen en de vele meditatie vormen om verbinding te maken met de universele kennis en het bewustzijn te verruimen voor heling en persoonlijke groei. Voor mij is Keylontische wetenschap een verzamelnaam en het Keylontisch Licht is een product binnen deze wetenschap.


Terug naar overzicht