Leiderschap in de 21ste Eeuw Deel 3

Leiderschap in de 21ste Eeuw - Deel III

Wanneer kernwaarden duidelijk zijn en door leiderschap zichtbaar worden uitgedragen, zullen zij door elk individu dat aan boord is, worden ondersteund. Verandermanagement van generatie op generatie volgt elkaar als van nature op binnen bestaande tijdperken. In een andere blog heb ik het over de gouden driehoek van Liefde/Passie, Wijsheid/Respect en Kracht/Vertrouwen; de basis voor iedere duurzame relatie, ook in tijden van verandering. Deze drie kernbergrippen vormen de basiswaarden om eenieder persoon en vervolgens het team en daarmee de gehele organisatie draagkrachtig in beweging te krijgen en oprecht te laten samen werken.  Wat ik hier mee wil aangeven is dat de organisatiecultuur bepalend is voor de mate waarin een organisatie een verandering eigen kan maken. Dat geldt zowel voor traditionele ingerichte bedrijven of instellingen met een sterke organisatiecultuur, dat zo sterk kan zijn dat het vastgeroest is en veranderingen moeilijk doorgang vinden, als een jonge, eigentijdse organisatie waar ze zich nog nauwelijks bewust zijn van tradities en een smal referentiekader hebben. En alles hier tussenin.

Voor iedere organisatie geldt dat de mensen die er werken het verschil maken. Zij zijn het kloppend hart van uw bedrijf. En daarom geloof ik in een sterk verandermanagementbeleid dat gebaseerd is op een leiderschapsstijl die bij het tijdperk past.

Vier tijdperken & vier generaties leiderschap

Voor het eerst in de historie van de mensheid werken vier generaties samen!

Voorheen stuurde Generatie 1, Generatie 2 aan. Dit was gebaseerd op hiërarchie. Tegenwoordig zijn organisaties platter en werken we met zelfsturende teams, veelal vanuit een flexibele werkplek of tegenwoordig thuis. Laten we eens kort kijken naar de laatste vier tijdperken en hun kenmerken in leiderschap. Wat zijn de highlights als het gaat over de stijl van leidinggeven én leiderschap krijgen.

 Industriële tijdperk

Productie komt op gang; van paard naar wagen.

Hard werken

Hiërarchisch leiderschap/ IQ prevaleert

Sterke sociale klassen

Opklimmen langs Pyramide van Maslow duurt gem 35 – 40 jaar.

Stille generatie (vooroorlogse generatie) en Babyboomers

Technologische tijdperk

Tijdsbesparing door techniek

Van wagen naar (sport)auto naar vliegtuig

Secundaire arbeidsvoorwaarden/ EQ doet zijn intrede

Parttime werken

Sociale klassen worden minder belangrijk/ meer hoger opgeleiden

Opklimmen langs Pyramide van Maslow kan snel, 10 – 15 jaar

Generatie X en Y

Digitale tijdperk

De wereld wordt kleiner door internet. Tijd verdwijnt, 24/7 economie.

Van vliegtuig naar skype en video conferenties.

Jobhoppen. Geen vaste contracten. Minder bezit.

Meer vrouwen aan de top. Zakendoen overal in de wereld.

Hiërarchie verdwijnt. Zelfsturende organisaties doen hun intrede.

Veel hoogopgeleiden. Tekort aan handjes, vakmanschap.

Pyramide van Maslow is aan het kantelen. Pyramide van Danah Zohar; SQ wordt belangrijk.

Flexibele Babyboomers. Generatie X en Y en Z.

Het huidige tijdperk van Bewustzijn & Beleving

Tijd voor persoonlijke ontwikkeling en bezieling staat voorop.

Bewustzijn van alles wat leeft en groeit op aarde. Holistisch denken.

Vervoer wordt duurzaam, samen reizen, niet reizen, geen bezit van auto.

Nieuwe bronnen voor energie doen hun intrede. Bewustzijn van afvalstoffen en uitlaatgassen.

Organisaties groeien organisch; van binnenuit. Cirkel. Zelfsturend. Verbindend.

Technologie + Digitalisering geeft een boost aan nieuwe productieprocessen die gebaseerd zijn op duurzaamheid en circulariteit. Bijv. Plastic vervuiling oceaan -> technologie opruimen, recyclen ed.

Hoog opgeleid in IQ, EQ, SQ.

Zero waste generatie.

Pyramide van Maslow is gekanteld. En wordt geïntegreerd door 4 generaties.

Generatiekloof ontstaat in bewustzijn, niet meer in leeftijd. Leeftijd verdwijnt.

Diamanten tijdperk

Bewustzijn -> Energie -> Materie

Licht & Liefde

Delen = helen

Mens is dienstbaar aan de natuur

De landen en mensen met een rijke kennis en dienstbaarheid aan de natuur evolueren

Groei van binnen naar binnen. Niet mijn wil, maar het hoger zelf is leidend.

Geen etiketten. Geen oordelen. Wel waarde en waarderen. Van al wat is.

Dualiteit wordt overstegen.

Wilt u hier meer over weten? Informeer dan naar onze uitgebreide sessie!

De Paradigma shift & Leiderschap

Een nieuwe kijk op het huidige wereldbeeld. Dit wordt sinds de covid-19 crisis versneld in gang gezet.

Mijn visie op de wereld is dat alles met alles verbonden is. Ik heb een holistische en realistische kijk op mensen, de samenleving, de economie, onze omgeving en de planeet waarop wij leven. In mijn visie is de Pyramide van Maslow gekanteld en zoals Danah Zohar aangeeft in haar boek Spirituele Waarde in organisaties, zijn wij nu op een ontwikkelingsniveau aangekomen waarbij in ieder geval onze generatie Y en Z zich bewust zijn van hun eigen talenten, passies en basiswaarden en van daaruit keuzes maken met wie zij zich verbinden waar dan ook op de wereld. Dit geeft een heel nieuwe dimensie aan de leiderschapsstijl die past bij organisaties in de 21ste Eeuw.

Leiderschap creëert een bedrijfscultuur. Dit betekent dat een bedrijfscultuur altijd wordt gevormd door de mensen die in de organisatie werken. Zij waarderen het leiderschap en voelen zich veilig en comfortabel binnen hun organisatie. Deze organisaties floreren, zijn innovatief, kennen een laag ziekteverzuim en kunnen in flow meebewegen op veranderingen in de economie of samenleving.

Daar waar medewerkers zich afkeren van het leiderschap in hun organisatie ontstaan eigen eilandjes en eigen kleine cultuurtjes met alle gevolgen van dien. Een gedragen bedrijfscultuur bestaat uit leiderschap dat helder is en past bij het tijdsbeeld. Wilt u hier eens verder over van gedachten wisselen? Zet dan de koffie aan en ik spreek u graag! Dat kan telefonisch, per skype of zoom en op kantoor.


Terug naar overzicht